Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Γ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Δ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Ε΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΤ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
ΣΤ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

Klik hier voor meer gratis plaatjes

Αριθμοί και πράξεις

1.   Καλημέρα, φίλε μου Αριθμέ (Φυσικοί αριθμοί)

2.   Αριθμοί με... συνοδεία (Δεκαδικοί αριθμοί)

3.   Οι αριθμοί αλλάζουν εμφάνιση (Μετατροπή δεκαδικών σε κλάσματα και αντίστροφα)

4.   Οι αριθμοί αναμετριούνται (Σύγκριση φυσικών ή δεκαδικών αριθμών)

5.   Προσθέσεις και αφαιρέσεις (Πρόσθεση και αφαίρεση φυσικών και δεκαδικών αριθμών)

6.   Οι αριθμοί αναπαράγονται (Πολλαπλασιασμός φυσικών και δεκαδικών αριθμών)

7.   Δίκαιη μοιρασιά! (Διαίρεση φυσικών και δεκαδικών αριθμών)

8.   Μαθαίνω τη γλώσσα των αριθμών (Πράξεις με μεικτές αριθμητικές παραστάσεις)

Klik hier voor meer gratis plaatjes

9.   Μιλώ τη γλώσσα των αριθμών (Λύνω σύνθετα προβλήματα των 4 πράξεων)

10. Ενα μηχάνημα που μιλάει μαθηματικά μαζί μου (Η χρήση του υπολογιστή τσέπης)

11. Πρόχειροι λογαριασμοί (Στρογγυλοποίηση φυσικών και δεκαδικών αριθμών)

12. Μπαίνεις μόνο αν χωράς ακριβώς (Διαιρέτες ενός αριθμού - Μ.Κ.Δ. αριθμών)

13. Μάντεψε το μυστικό κανόνα μου (Κριτήρια διαιρετότητας)

14. Είμαστε και οι πρώτοι! (Πρώτοι και σύνθετοι αριθμοί)

15. Δέντρα με αριθμούς (Παραγοντοποίηση φυσικών αριθμών)

16. Εχουμε πολλά κοινά μεταξύ μας (Πολλαπλάσια ενός αριθμού - Ε.Κ.Π.)

17. Πολλοί μαζί είμαστε πιο δυνατοί (Δυνάμεις)

18. Συσκευασία: «Δέκα σε ένα» (Δυνάμεις του 10)

19. Τι πλάσμα είναι αυτό το... κλάσμα; (Κλάσματα ομώνυμα και ετερώνυμα)

20. Ποιος θα με βοηθήσει στο μοίρασμα; (Το κλάσμα ως ακριβές πηλίκο διαίρεσης)

21. Μπορώ να λέω το ίδιο και με άλλα λόγια! (Ισοδύναμα κλάσματα)

22. Πώς θα μπούμε στη σειρά; (Σύγκριση-διάταξη κλασμάτων)

23. Η σωστή ενέργεια! (Προβλήματα με πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων)

24. Ό,τι κι αν κάνεις, εγώ θα πολλαπλασιάζομαι! (Προβλήματα με πολλαπλασιασμό και
διαίρεση κλασμάτων)

Εξισώσεις

25. Η εξερεύνηση του άγνωστου! (Η έννοια της μεταβλητής)

26. Μαθαίνω να ισορροπώ! (Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι προσθετέος)

27. Μαθηματικά σε κίνηση! (Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι μειωτέος ή αφαιρετέος)

Klik hier voor meer gratis plaatjes

28. Ο άγνωστος πολλαπλασιάζεται! (Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι παράγοντας γινομένου)

29. Αντανακλάσεις... (Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι διαιρετέος ή διαιρέτης)

Λόγοι - Αναλογίες

30. Σου δίνουμε το... λόγο μας (Λόγος δυο μεγεθών)

31. Από το λόγο στην αναλογία... τι γλυκό! (Από τους λόγους στις αναλογίες)

32. Αναλογία; Χιαστί θα βρω το χ! (Αναλογίες)

33. Εκφράζομαι...ακριβώς! (Σταθερά και μεταβλητά ποσά)

34. Όταν ανεβαίνω... ανεβαίνεις (Ανάλογα ποσά)

35. Η εύκολη λύση! (Λύνω προβλήματα με ανάλογα ποσά)

36. Μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε! (Αντιστρόφως ανάλογα ή αντίστροφα ποσά)

37. Παίρνοντας αποφάσεις! (Λύνω προβλήματα με αντιστρόφως ανάλογα ποσά)

38. Η απλή μέθοδος των τριών (Η απλή μέθοδος των τριών στα ανάλογα ποσά)

Klik hier voor meer gratis plaatjes

39. Είναι απλό όταν ξέρω τις τρεις τιμές! (Η απλή μέθοδος των τριών στα αντιστρόφως
ανάλογα ποσά)

40. Συγκρίνω (πο)σωστά % (Εκτιμώ το ποσοστό)

41. Παίζοντας με τα ποσοστά (Βρίσκω το ποσοστό)

42. Ποσοστά της αλλαγής (Λύνω προβλήματα με ποσοστά: Βρίσκω την τελική τιμή)

43. Από πού έρχομαι; (Λύνω προβλήματα με ποσοστά: Βρίσκω την αρχική τιμή)

44. Για να μη λέμε πολλά... (Λύνω προβλήματα με ποσοστά: Βρίσκω το ποσοστό στα εκατό)

 

Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

45. Αξίζει όσο χίλιες λέξεις... (Απεικονίζω δεδομένα με ραβδόγραμμα ή εικονόγραμμα)

46. Η ώρα των αποφάσεων (Ταξινομώ δεδομένα - εξάγω συμπεράσματα)

47. Το πήρες το μήνυμα; (Άλλοι τύποι γραφημάτων)

48. Ο Προκρούστης των αριθμών (Βρίσκω το μέσο όρο)

Klik hier voor meer gratis plaatjes

 

 

Μετρήσεις - Μοτίβα

49. Πόσο μακριά είπες; (Μετρώ το μήκος)

50. Μπορώ να τα σηκώσω; (Μετρώ και λογαριάζω βάρη)

51. Σταμάτα μια στιγμή! (Μετρώ το Χρόνο)

52. Όσο - όσο... (Μετρώ την αξία με χρήματα)

53. Ωραίο σχέδιο! (Γεωμετρικά μοτίβα)

54. Τι είναι αυτό που μας ενώνει; (Αριθμητικά μοτίβα)

55. Πόσο μεγάλωσες! (Σύνθετα μοτίβα)

Klik hier voor meer gratis plaatjes

 

Γεωμετρία

56. Τα σχήματα του κόσμου! (Γεωμετρικά σχήματα - Πολύγωνα)

57. Μεγάλη α...γωνία στη γωνία! (Γωνίες)

58. Συνάντηση κορυφής! (Σχεδιάζω γωνίες)

59. Εχω μεγάλα σχέδια! (Μεγεθύνω - μικραίνω σχήματα)

60. Αντανακλάσεις (Αξονική συμμετρία)

61. Καλύπτω, βάφω, σκεπάζω (Μετρώ επιφάνειες)

62. Πλαγιάζω αλλά δεν αλλάζω! (Βρίσκω το εμβαδά παραλληλογράμμου)

63. Αδυνάτισα! Μισός έμεινα! (Βρίσκω το εμβαδό τριγώνου)

64. Το εμβαδό τραπεζίου;; (Βρίσκω το εμβαδό τραπεζίου)

Klik hier voor meer gratis plaatjes

65. Κόβω κύκλους! (Βρίσκω το εμβαδό κυκλικού δίσκου)

66. Να το κάνω πακέτο; (Κύβος και ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο: έδρες και αναπτύγματα)

67. Συναρμολογώντας κομμάτια (Κύβος και ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο: ακμές και κορυφές)

68. Να το τυλίξω; (Κύλινδρος)

69. Γέμισε; Χωράω κι εγώ; (Όγκος - Χωρητικότητα)

70. Κύβοι και κιβώτια (Όγκος κύβου και ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου)

71. Τύπος συντηρητικός! (Όγκος κυλίνδρου)

Klik hier voor meer gratis plaatjes

 
Klik hier voor meer gratis plaatjes
Klik hier voor meer gratis plaatjes

Klik hier voor meer gratis plaatjes

  ΦΥΣΙΚΗ

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Εισαγωγή

Klik hier voor meer gratis plaatjes

1. Πηγές ενέργειας
2. Σχεδόν όλη η ενέργεια προέρχεται από τον Ήλιο
3. Πετρέλαιο: από το υπέδαφος στο σπίτι μας
4. Επεξεργασία του αργού πετρελαίου

Klik hier voor meer gratis plaatjes

5. Το πετρέλαιο ως πηγή ενέργειας
6. Το πετρέλαιο ως πρώτη ύλη
7. Ορυκτοί άνθρακες: ένα πολυτιμο στερεό
8. Οι ορυκτοί άνθρακες ως πηγή ενέργειας
9. Φυσικό αέριο: ένα πολύτιμο αέριο
10. Το φυσικό αέριο ως πηγή ενέργειας
11. Ανανεώσιμες και μη πηγές ενέργειας
12. Oικονομία ενέργειας
13. Το παιχνίδι της ενέργειας

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ - ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ

Εισαγωγή
1. Μετάδοση της θερμότητας με αγωγή
2. Μεταφορά της θερμότητας με ρεύματα
3. Διάδοση της θερμότητας με ακτινοβολία

ΕΜΒΙΑ - ΑΒΙΑ

Εισαγωγή
1. Χαρακτηριστικά της ζωής
2. Το κύτταρο

ΦΥΤΑ

Εισαγωγή
1. Φωτοσύνθεση
2. Αναπνοή - Διαπνοή

ΖΩΑ

Εισαγωγή
1. Ασπόνδυλα
2. Σπονδυλωτά
3. Θηλαστικά
4. Προσαρμογή των ζώων στο περιβάλλον

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Εισαγωγή
1. Τροφικές αλυσίδες και τροφικά πλέγματα
2. Οικοσυστήματα και άνθρωπος

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Εισαγωγή
1. Η αναπνοή
2. Αναπνοή και υγεία

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Εισαγωγή
1. Η καρδιά
2. Μικρή και μεγάλη κυκλοφορία
3. Το αίμα

 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ

Εισαγωγή
1. Ο μαγνήτης
2. Από τον ηλεκτρισμό στο μαγνητισμό
3. Από το μαγνητισμό στον ηλεκτρισμό

 

ΦΩΣ

Εισαγωγή
1. Διάθλαση
2. Χρώματα
3. Μάτι

 

ΟΞΕΑ - ΒΑΣΕΙΣ - ΑΛΑΤΑ

Εισαγωγή
1. Στα ίχνη των οξέων, των βάσεων και των αλάτων
2. Τα οξέα και οι βάσεις στην καθημερινή ζωή

Klik hier voor meer gratis plaatjes

ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

Εισαγωγή
1. Μικρόβια
2. Πρόληψη και αντιμετώπιση ασθενειών

 

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΤΗΜΑ

Εισαγωγή
1. Η αρχή της ζωής
2. Η ανάπτυξη του εμβρύου

 

Klik hier voor meer gratis plaatjes