Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Γ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Δ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Ε΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΤ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
Γ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ


 

Klik hier voor meer gratis plaatjes
Ενότητα 1η: Αριθμοί μέχρι το 1.000 - Οι τέσσερις πράξεις - Γεωμετρικά σχήματα

Κεφάλαιο 1o:
Αριθμοί μέχρι το 1.000

Κεφάλαιο 2ο:
Προσθέσεις διψήφιων και τριψήφιων αριθμών

Κεφάλαιο 3ο:
Γεωμετρικά σχήματα και στερεά σώματα

Κεφάλαιο 4ο:
Πολλαπλασιασμός, προπαίδεια (Ι)

Κεφάλαιο 5ο:
Πολλαπλασιασμός, προπαίδεια (ΙΙ)

Κεφάλαιο 6ο:
Πολλαπλασιασμός και διαίρεση

Κεφάλαιο 7ο:
Επαναληπτικό μάθημα

 

Ενότητα 2η: Μετρήσεις μήκους - Πράξεις αφαίρεσης και πολλαπλασιασμού - Στερεά σώματα

Κεφάλαιο 8o:
Μέτρηση μηκών με εκατοστά και χιλιοστά

Κεφάλαιο 9ο:
Στερεά σώματα - αναπτύγματα

Κεφάλαιο 10ο:
Αφαιρέσεις διψήφιων και τριψήφιων αριθμών

Klik hier voor meer gratis plaatjes

Κεφάλαιο 11ο:
Πολλαπλασιασμοί διψήφιου με μονοψήφιο αριθμό

 Κεφάλαιο 12ο:
Προβλήματα

Κεφάλαιο 13ο:
Επαναληπτικό μάθημα

Ενότητα 3η: Αριθμοί μέχρι το 3.000 - Οι τέσσερις πράξεις - Χαράξεις, ορθές γωνίες

Κεφάλαιο 14ο:
Αριθμοί μέχρι το 3.000

Κεφάλαιο 15ο:
Προσθέσεις και αφαιρέσεις

Κεφάλαιο 16ο:
Χαράξεις με διαβήτη και χάρακα. Ορθές γωνίες

Κεφάλαιο 17o:
Πολλαπλασιασμοί

Κεφάλαιο 18ο:
Διαιρέσεις

Κεφάλαιο 19ο:
Προβλήματα

Κεφάλαιο 20ο:
Επαναληπτικό μάθημα

B΄ Περίοδος

Αριθμοί:

Εισαγωγή στα κλάσματα. Εισαγωγή στους δεκαδικούς αριθμούς.

 

Klik hier voor meer gratis plaatjes

Πράξεις:

Προσθέσεις και αφαιρέσεις με τετραψήφιους.

Μετρήσεις:

Νομίσματα.

Klik hier voor meer gratis plaatjes


 Ενότητα 4η: Εισαγωγή στα απλά κλάσματα

Κεφάλαιο 22ο:
Εισαγωγή στα απλά κλάσματα

Κεφάλαιο 23ο:
Οι κλασματικές μονάδες

Κεφάλαιο 24o:
Οι κλασματικές μονάδες και οι απλοί κλασματικοί αριθμοί

Κεφάλαιο 25ο:
Ισοδύναμα κλάσματα

Κεφάλαιο 26ο:
Επαναληπτικό μάθημα

 

Klik hier voor meer gratis plaatjes

 Ενότητα 5η: Προσθέσεις και αφαιρέσεις. Αλγόριθμος του πολλαπλασιασμού

Κεφάλαιο 27ο:
Προσθέσεις και αφαιρέσεις με τετραψήφιους αριθμούς

Κεφάλαιο 28ο:
Προς τον πολλαπλασιασμό (Ι)

Κεφάλαιο 29o:
Προς τον πολλαπλασιασμό (ΙΙ)

Κεφάλαιο 30ο:
Ο αλγόριθμος του πολλαπλασιασμού  

Κεφάλαιο 31o:
Προβλήματα                                                                

Κεφάλαιο 32ο:
Επαναληπτικό μάθημα                                               

Ενότητα 6η: Εισαγωγή στους δεκαδικούς αριθμούς

Κεφάλαιο 33ο:

Πολλαπλασιασμός και διαίρεση με το 10, το 100 και το 1.000         

Κεφάλαιο 34ο:
Δεκαδικά κλάσματα                                                  

Κεφάλαιο 35ο:
Δεκαδικά κλάσματα και δεκαδικοί αριθμοί                    

Κεφάλαιο 36ο:
Δεκαδικοί αριθμοί                                                     

Κεφάλαιο 37ο:
Πρόσθεση και αφαίρεση με δεκαδικούς αριθμούς         

Κεφάλαιο 38ο:
Επαναληπτικό μάθημα                                              

Γ΄ Περίοδος

Ενότητα 7η: Αριθμοί μέχρι το 7.000 - Μέτρηση Μάζας - Πάζλ, πλακόστρωτα, μωσαϊκά, συμμετρία

Klik hier voor meer gratis plaatjes

Κεφάλαιο 40o:
Αριθμοί μέχρι το 7.000

Κεφάλαιο 41ο:
Μέτρηση μάζας

Κεφάλαιο 42ο:
Παζλ, πλακόστρωτα και μωσαϊκά

Κεφάλαιο 43ο:
Η συμμετρία

Κεφάλαιο 44ο:
Προβλήματα

Κεφάλαιο 45ο:
Επαναληπτικό μάθημα

Ενότητα 8η:Πολλαπλασιασμοί και διαιρέσεις - Μοτίβα - Μέτρηση χρόνου και επιφάνειας

Κεφάλαιο 46ο:
Πολλαπλασιασμοί

Κεφάλαιο 47ο:
Διαιρέσεις

Κεφάλαιο 48ο:
Μοτίβα

Κεφάλαιο 49o:
Μέτρηση του χρόνου

Κεφάλαιο 50ο:
Μέτρηση της επιφάνειας

Κεφάλαιο 51ο:
Προβλήματα

Κεφάλαιο 52ο:
Επαναληπτικό μάθημα

Ενότητα 9η: Αριθμοί μέχρι τα 10.000- Κλάσματα και δεκαδικοί-
Πράξεις-Γεωμετρία

Κεφάλαιο 53ο:
Αριθμοί μέχρι το 10.0000

Κεφάλαιο 54ο:
Επαναληπτικό μάθημα στη γεωμετρία

Κεφάλαιο 55o:
Διαιρέσεις (Ι)

Κεφάλαιο 56ο:
Διαιρέσεις (ΙΙ)

Κεφάλαιο 57ο:
Κλάσματα και δεκαδικοί

Κεφάλαιο 58ο:
Προβλήματα

Κεφάλαιο 59ο:
Επαναληπτικό μάθημα